نمونه پروژه

بخشی از پروژه های انجام شده

پروژه راه آهن جمهوري اسلامي (تهران و شهرستانها)

سيستم يکپارچه منابع انساني- تشکيلات
سيستم يکپارچه منابع انساني- پرسنلي
سيستم يکپارچه منابع انساني- احکام
سيستم يکپارچه منابع انساني- حضور و غياب
سيستم يکپارچه منابع انساني- انتقال دهنده
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم کارانه
سیستم ملبوس سازمانی
سیستم منازل سازمانی
سامانه پرتال بر بستر APEX

تمام موارد فوق در تهران و شهرستانها به مرحله اجرایی رسیدند.

 

کارگذار: شرکت فناوری اطلاعات پردازش داده رز

کارفرما:راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: طراحی

مکان: سراسر کشور

پروژه  بنياد مسکن انقلاب اسلامي (سراسرکشور)

سيستم يکپارچه منابع انساني- تشکيلات
سيستم يکپارچه منابع انساني- پرسنلي
سيستم يکپارچه منابع انساني- احکام
سيستم يکپارچه منابع انساني- حضور و غياب
سيستم يکپارچه منابع انساني- گزارشات شخصی
سيستم يکپارچه منابع انساني- انتقال دهنده
سيستم يکپارچه منابع انساني- رفاه
سيستم يکپارچه منابع انساني- ورزش
پرتال مشاهده اطلاعات منابع انسانی، ثبت مرخصی و ماموریت بر بستر APEX

تمام موارد فوق در تهران و شهرستانها به مرحله اجرایی رسیدند.

 

کارگذار: شرکت فناوری اطلاعات پردازش داده رز

کارفرما:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دسته بندی: طراحی

مکان:سراسر کشور

شرکت تراورس

سيستم یکپارچه مالی-حسابداری

سامانه آنلاین مشاهده اطلاعات حقوقی و رزرواسیون هتل بر بستر APEX

 

 

کارگذار: شرکت فناوری اطلاعات پردازش داده رز

کارفرما: شرکت تراورس

دسته بندی: طراحی

مکان: سراسر کشور

شرکت داروئی فارمازون (PHARMAZONE)

سیستم اداری مالی و ثبت سفارشات بین المللی مبتنی بر ORACLE _APEX در بستر وب

 

 

کارگذار: شرکت فناوری اطلاعات پردازش داده رز

کارفرما: شرکت داروئی فارمازون (PHARMAZONE)

دسته بندی: طراحی

مکان: تهران