سیستم یکپارچه مالی

یک سیستم جامع در زمینه مدیریت تمامی موضوعات مربوط به حوزه مالی از قبیل حسابداری ، خزانه داری ، انبار و کنترل موجودی ، سفارشات ، پبازرگانی و فروش و غیره می باشد که بخش های مختلف آن در یک بستر یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته و بدین صورت تمامی نیازهای شما را در حوره مالی برطرف می نمایند.

مشخصات کلی

 •  تعریف سر فصل حساب ها با سطوح دلخواه همراه با استفاده از دسته بندی حساب های مستقل
 •  تحت شبکه با امکان تعریف سطوح دسترسی و ثبت فعالیت کاربران
 •  امکان صدور سند چند ارزی
 •  گزارش عملکرد کاربران در سیستم
 •  گزارش اقلام باز (دریافتی،پرداختی) به صورت مستقل از سیستم بانک و صندوق
 •  تعریف عملیات خزانه داری با عناوین و عملکرد دلخواه (صدور ، دریافت ، پرداخت ، انتقال و …)
 •  تعریف انواع برگه های عملیاتی انبار داری و ایجاد ارتباط بین انها (وارده ، صادره ، مرجوع ، پیش فاکتور ، درخواست ، معرفی و …)
 •  امکان ذخیره گزارشات با فرمت های TXT ، Excel ، HTML و …
 •  امکان صدور اسناد خزانه داری و انبار داری در زیر سیستم حساب داری
 •  امکان تعریف درخت محصول
 •  امکان تعریف فرمت های چاپ (چک ، فاکتور فروش ، قبض و …)

زیر بخش های سیستم یکپارچه مالی :


حسابداری (دفترداری)


خزانه داری (نقدینگی)


انبار و کنترل موجودی


سفارشات (تدارکات)


بازرگانی و فروش


قیمت تمام شده