خرید

قبل از خرید قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

قیمت محصولات

سیستم یکپارچه کامل منابع انسانی (شامل کلیه زیر سیستم ها ) همراه با نصب و راه اندازی - بدون پشتیبانی - قیمت : 30 میلیون تومان
سیستم یکپارچه کامل مالی (شامل کلیه زیر سیستم ها ) همراه با نصب و راه اندازی - بدون پشتیبانی - قیمت : 20 میلیون تومان

ریز اطلاعات درباره سیستم ها:

سیستم یکپارچه منابع انسانی


سیستم یکپارچه مالی


درگاه پرداخت اینترنتی به زودی

محصول مورد نظر را انتخاب کنید: