حسابداری

زير سيستم حسابداری(دفترداری)

 تعريف سرفصل ها در سطوح دلخواه ( دو سطحي ، سه سطحي ، چهار سطحي و… ) و همچنين استفاده از دسته بندي در هر سطح از تعريف سرفصل ها

 امکان تعريف گروه حساب هاي مسستقل مختلف که در سرفصل ها قابل دسترسي است

 اعمال سطوح دسترسي کاربران در دسترسي به سرفصل ها در سيستم مالي

 امکان ايجاد موجوديت هاي مختلف با يک نوع سرفصل حساب ها و همچنين دوره هاي مختلف مالي با يک مجموعه سرفصل يا ايجاد پايگاه داده هاي مختلف با سرفصل هاي گوناگون

 امکان صدور سند حسابداري بصورت هاي ( يادداشت ، موقت ، دائم ، افتتاحيه ، اختتاميه )

 صدور سند بستن حسابهاي موقت – افتتاحيه و اختتاميه با امکان تعيين جزئيات بصورت خودکار توسط سيستم

 امکان صدور سند چند ارزي ( در سند مي توان از ارز ثانويه نيز استفاده کرد )

 تعيين خودکار شماره سند بر اساس تاريخ تا هنگام دائم شدن سند ( استفاده همزمان از شماره سند ثابت )

 امکان جابجايي سند در فهرست منوي اسناد و تعيين اسناد افتتاحيه و اختتاميه

 امکان ثبت مشخصات چک ها درهر سطر سند حتي بدون سيستم خزانه داري

 امکان ذخيره ‏الگوهاي ثبت ‏ اسناد يا کپي سطرهاي سند از يک سند و استفاده از آن در سند ديگر( جابجايي سطرهاي اسناد حسابداري جهت سرعت بخشيدن به ورود اطلاعات )

 امکان چاپ گروهي اسناد حسابداري بر اساس شماره اصلي يا شماره دائم سند

 گزارش دفاتر مالي به تفکيک حساب ، حساب و طرف ، حساب و گروه حساب و اعمال تمام شرايط لازم و همچنين گزارش دفاتر مالي به فرم قابل قبول براي ارائه در دفاتر رسمي

 گزارش دفتر روزنامه با اعمال تمام شرايط

 گزارش دفتر روزنامه براي نوشتن دفاتر رسمي مالي

 ترازهاي آزمايشي چهار ستوني و هشت ستوني به تفكيك ( حساب طرف ، حساب و گروه حساب ) و اعمال تمام شرايط لازم و سرفصل هاي انتخابي

 ترازنامه و سود و زيان با امكان تغيير چگونگي صدور آن

 گزارش اقلام باز ( اسناد دريافتني ، اسناد پرداختي ) بصورت مستقل از سيستم كنترل اسناد بانك و صندوق

 گزارش ماهانه اسناد قابل ارائه در دفاتر رسمي

 ارتباط پيوسطه و يکپارچه با زيرسيستم هاي ديگر همچنين سند اين عمليات ساير زير سيستمها در بخش مالي بصورت خودکار صادر مي گردد و نيازي به تهيه سند براي آنها در اين سيستم وجود ندارد

 مرور حسابها در ترازهاي مالي و مراجعه از کل به جزء در حسابها

 مشاهده نام کاربراني که هر سطر از سند را ويرايش کرده اند

 انتقال اسناد بين دفاترمختلف مالي

 تعيين سطوح دسترسي کاربران به سرفصل هاي مختلف مالي در ثبت سند و اخذ گزارشات مالي

 مشاهده گزارش عملکرد کاربران (چه زماني وارد سيستم شده اند – چه اسنادي را ويرايش کرده اند و کدام يک از گزارشات سيستم را مشاهده کرده اند)

 ذخيره گزارشات با فرمتهاي Excel-Html-Text-Dbf

 مشاهده جزئيات فاکتورهايي که براي مشتريان صادر شده است در گزارش دفاتر مالي(براي ارسال صورتحساب جامع براي طرفهاي تجاري)