بازرگانی و فروش

زير سيستم بازرگانی و فروش

 تعريف قيمت فروش کالاها بصورت کلي يا به تفکيک انواع خريداران

 تعيين نحوه محاسبه قيمت تمام شده کالا بصورت ميانگين – FIFO يا LIFO

 تعريف انواع برگه هاي مورد نياز سيستم بازرگاني و فروش شامل: درخواست خريد – درخواست فروش – پيش فاکتور – فاکتور فروش – فاکتور خريد – فاکتور مرجوع از خريد – فاکتور مرجوع از فروش – ارسال اماني کال

 ثبت ساير موارد مورد نياز در برگه هاي بازرگاني مانند تخفيف – هزينه حمل – هزينه بسته بندي – عوارض شهرداري – ماليات – هزينه بارگيري – 3درصد تجميع عوارض – هزينه بازاريابي

 امكان محاسبه قيمت تمام شده كالا ها با اعمال سربارهاي مالي بصورت كلي يا به تفكيك انبارهاي مختلف

 صدور مستقيم سند حسابداري برگه هاي تعريف شده با اعمال کسورات و اضافات مشخص شده

 گزارش موجودي كالاها بصورت كلي ، نسبت به يك مقطع زماني خاص ويا به تفكيك گروه هاي حساب

 گزارش صورت خلاصه فروش به تفكيك كالا ، طرف تجاري و كالا ، برگه ، طرف ، طرف هاي تجاري با محاسبه سود هر كدام و اعمال ساير شرايط لازم

 امكان گزارش گيري عمومي كه از كليه عمليات و برگه هاي انبار با اعمال شرايط لازم خصوصأ براي برگه هاي مرتب

 امکان کنترل وضعيت برگه ها و تاييد برگه هاي مختلف

 امکان کنترل گردش عمليات برگه هاي بازرگاني بعنوان مثال پيگيري يک درخواست فروش يا خريد کالا و اخذ اطلاعات وابسته آن که چه کاربري درخواست را ثبت کرده و چه کاربري فاکتور يا حواله انبار مربوط به آن را صادر کرده است

 امكان انتخاب كدينگ كالاها از پايگاه هاي داده قديمي به جديد